مشکلی پیش آمده لطفا دقت بفرمایید...

تور آسیا

تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

تور قبرس شمالی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:5شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

250 دلار

5 شب اقامت با صبحانه

ویزا

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:4 شب و 5 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

دلار

اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره

ترانسفر

بیمه مسافرتی

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:6 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

170 دلار

ویزا+ بیمه، ترانسفر فرودگاه ...

سیم کارت

هتل‌های متنوع + صبحانه

یک روز گشت شهری + نهار

راهنمای فارسی‌زبان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

95 دلار

بیمه مسافرتی ،

سیم ‌کارت،

ترانسفر فرودگاهی،

گشت نیم‌روزی با نهار،

صبحانه

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:5 شب و 6 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

380 دلار

هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

گشت نیم‌روزی

ویزا

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:5 شب و 6 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

415 دلار

هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری

راهنمای محلی

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

415 دلار

هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری

راهنمای محلی

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

510 دلار

بیمه

هتل 4 و 5 ستاره

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

10690000 تومان

پرواز ماهان

ویزا الکترونیکی

7 شب هتل با صبحانه

راهنمای فارسی زبان

ترانسفر فرودگاهی و بین شهری

3 گشت شهری با غذا

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:9 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

1025 دلار

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

ویزا توریستی

اقامت در هتل‌های 3، 4 و 5 ستا ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:8 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

585 دلار

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

ویزا توریستی

اقامت در هتل‌های 3، 4 و 5 ستا ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

630 دلار

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

ویزا توریستی

اقامت در هتل‌های 3، 4 و 5 ستا ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:9 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

750 دلار

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

ویزا توریستی

اقامت در هتل‌های 3، 4 و 5 ستا ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

435 دلار

پرواز عمان ایر رفت هانوی بر ...

پرواز داخلی هانوی به دانانگ ...

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

راهنما

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

540 دلار

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

ویزا توریستی

اقامت در هتل‌های 3، 4 و 5 ستا ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

360 دلار

ویزای توریستی بالی، سنگاپو ...

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با ناهار در بالی

گشت نیم‌روزی سنگاپور

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

230 دلار

ویزای توریستی بالی - سنگاپو ...

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با ناهار در بالی

گشت نیم‌روزی کوالالامپور

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

320 دلار

ویزای سنگاپور

ترانسفر فرودگاهی

اقامت در هتل با صبحانه

گشت نیم‌روزی

لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

370 دلار

ویزای سنگاپور – تایلند

ترانسفر فرودگاهی

گشت نیم‌روزی

بیمه مسافرتی

لیدر

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

370 دلار

ویزای سنگاپور – تایلند

ترانسفر فرودگاهی

گشت نیم‌روزی

بیمه مسافرتی

لیدر

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

310 دلار

ویزای سنگاپور

ترانسفر فرودگاهی

اقامت در هتل با صبحانه

گشت نیم‌روزی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

710 دلار

ترانسفرهای شهری در مانیل طب ...

دو شب اقامت در مانیل

تور شهری مانیل

دو شب اقامت در هتل با صبحانه

پرداخت ورودی‌ها

راهنمای انگلیسی زبان در طول ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

740 دلار

ترانسفرهای شهری در مانیل طب ...

دو شب اقامت در مانیل همراه ب ...

تور شهری مانیل

راهنمای انگلیسی زبان در طول ...

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاه ...

تور جزیره پالاوان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

تور کرابی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

490 دلار

اقامت با صبحانه

ویزای توریستی

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

سیم کارت

لیدر فارسی زبان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

150 دلار

4شب کوالالامپور،3شب لنکاوی ...

ترانسفر فرودگاهی

گشت نیم روزی

لیدر فارسی زبان

یک عدد سیم کارت به ازای هر ا ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

6790000 تومان

پرواز ماهان

ویزا الکترونیکی

7 شب هتل با صبحانه

راهنمای فارسی زبان

ترانسفر فرودگاهی و بین شهری

گشت شهری با غذا

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

تور ساموئی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

640 دلار

7 شب اقامت با صبحانه

ویزا توریستی

ترانسفر فرودگاهی

سیم کارت

-بیمه

لیدر فارسی زبان

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

تور باکو نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:5 شب و 6 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

4780000 تومان

بلیط رفت و برگشت با پرواز قش ...

ترانسفرهای فرودگاهی

5شب اقامت در هتل با صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان

گشت شهری با نهار

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

تور ارمنستان نوروز 1400

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

دلار

بلیط رفت و برگشت (جداگانه ته ...

7 شب اقامت با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی 

راهنمای فارسی زبان

یک عدد سیم کارت هر اتاق

بیمه مسافرتی با پوشش هزینه ...

مشاهده تور
تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

تور مسقط نوروز 1400

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

دلار

بلیط رفت و برگشت

7 شب اقامت در هتل با خدمات صب ...

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

مشاهده تور

تور آسیا


تور آسیا ، سفر به بزرگترین قاره جهان

تور آسیا را با ستاره زمرد و سفر به زیباترین کشورهای این قاره پهناور تجربه کنید. آسیا بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره جهان است. با مساحتی بیش از 44 میلیون کیلومترمربع و جمعیتی بیش از 4 میلیارد نفر، این قاره پهناور جاذبه‌های بسیاری را در خود جای داده است. ما در تور آسیا شما را به زیباترین کشورهای محبوب این قاره مانند تایلند، ترکیه، گرجستان، هند، سریلانکا، سنگاپور، ویتنام، تایلند، قبرس، مالدیو، چین، مالزی، اندونزی و غیره خواهیم برد تا از جاذبه های گردشگری بی‌نظیر این کشورها بازدید کنید.

در تور آسیا، تور ترکیه و شهرهای محبوب آن مانند استانبول و آنتالیا را تجربه کنید. در تور هند به این کشور زیبا با تمدن و فرهنگی غنی در آسیا سفر کنید. طبیعت و جاذبه‌های منحصر به فرد ویتنام را کشف کنید. به جزایر و مناطق بکر و محبوب تایلند بروید. با تور قبرس شمالی تمدن و زیبایی‌های این منطقه را کشف کنید. به چین بروید و از دیوار چین به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان بازدید کنید. تور تفلیس و تور باتومی شما را به کشور زیبای گرجستان با آداب و رسوم و آثار تاریخی مهیج این کشور خواهد برد. تور مالدیو شما را به سرزمینی رویایی خواهد برد که حتی در تصورتان هم نمی‌گنجد.

ستاره زمرد با طراحی پکیج‌های ایده‌آل و ارائه بهترین خدمات در تور آسیا ، سفری بی‌نظیر به کشورهای مختلف این قاره پهناور جهان برای شما رقم خواهد زد.